Riooshop cam kết bảo vệ thông tin cá nhân của bạn. Chính sách bảo mật này mô tả cách chúng tôi thu thập, sử dụng và bảo vệ thông tin cá nhân của bạn khi bạn sử dụng trang web của chúng tôi.

  1. Thông Tin Thu Thập: Chúng tôi có thể thu thập các thông tin cá nhân như tên, địa chỉ email, địa chỉ giao hàng và thông tin thanh toán khi bạn đăng ký tài khoản trên trang web hoặc khi bạn thực hiện các giao dịch mua hàng.

  2. Sử Dụng Thông Tin: Thông tin cá nhân của bạn được sử dụng để xác nhận đơn hàng, giao hàng và cung cấp dịch vụ cho bạn. Chúng tôi cũng có thể sử dụng thông tin này để gửi cho bạn thông tin về các sản phẩm mới, khuyến mãi và tin tức liên quan đến Riooshop, trừ khi bạn chọn không nhận thông tin này.

  3. Bảo Mật Thông Tin: Chúng tôi áp dụng các biện pháp bảo mật vật lý, điện tử và quản lý để bảo vệ thông tin cá nhân của bạn khỏi mất mát, lạc hướng, truy cập trái phép hoặc tiết lộ không mong muốn.

  4. Chia Sẻ Thông Tin: Chúng tôi không bán, trao đổi hoặc chia sẻ thông tin cá nhân của bạn với bên thứ ba mà không có sự đồng ý của bạn, trừ khi cần thiết để thực hiện các giao dịch mua hàng hoặc tuân thủ các yêu cầu pháp lý.

  5. Quyền Lựa Chọn và Truy Cập: Bạn có thể cập nhật hoặc xóa thông tin cá nhân của mình bất kỳ lúc nào bằng cách đăng nhập vào tài khoản của mình trên trang web Riooshop. Bạn cũng có quyền từ chối nhận bất kỳ thông tin tiếp thị nào từ chúng tôi bằng cách liên hệ với chúng tôi qua email.

  6. Tuân Thủ Pháp Luật: Chúng tôi tuân thủ các quy định pháp luật về bảo vệ thông tin cá nhân và chính sách bảo mật này có thể được cập nhật để phản ánh các thay đổi trong pháp luật hoặc trong cách chúng tôi thu thập và sử dụng thông tin.

  7. Liên Hệ: Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về chính sách bảo mật của chúng tôi, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua email: riooshop@gmail.com.

Bằng cách sử dụng trang web Riooshop, bạn đồng ý với các điều khoản và điều kiện của chính sách bảo mật này.

Cập nhật lần cuối: 31/03/2024