TRƯỜNG HỢP XỬ LÝ
Sản phẩm lỗi do nhà sản xuất Đổi sản phẩm mới hoặc hoàn tiền 100% tiền sản phẩm, Shop trả phí vận chuyển 2 chiều.
Sản phẩm giao sai Đổi sản phẩm mới hoặc hoàn tiền 100% tiền sản phẩm, Shop trả phí vận chuyển 2 chiều.
Giao thiếu hàng Giao thêm sản phẩm còn thiếu, hoặc hoàn tiền sản phẩm giao thiếu.
Khách mặc không vừa Đổi sản phẩm mới, khách trả tiền vận chuyển về shop, shop hỗ trợ chuyển lại khách.
Không thích Không giải quyết trường hợp này
Các vấn đề phát sinh khác Liên hệ 098.354.1687